WEET is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat WEET een erkend goed doel is en daardoor geen belasting hoeft te betalen over de ontvangen giften en donaties. Dat betekent dat 100% van onze inkomsten kunnen worden ingezet ten behoeve van een betere zorg en kwaliteit van leven voor mensen met een eetstoornis en hun naasten.

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2022 
Jaarrekening 2021

 

Back To Top