De gevolgen van een eetstoornis kunnen groot zijn, zeker wanneer een eetstoornis lange tijd aanwezig is geweest. Een eetstoornis is een psychische aandoening, maar heeft vooral ook lichamelijk een grote impact. Sommige lichamelijke gevolgen zijn volledig omkeerbaar, andere helaas niet. Om langdurige gevolgen te vermijden is het van belang een eetstoornis vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Psychosociale gevolgen

 • Verminderde concentratie
 • Angst en schaamte
 • Depressieve gedachten
 • Minderwaardigheidsgevoelens en onzekerheid
 • Minder sociale activiteiten en sociale isolatie, mogelijk leidend tot eenzaamheid
 • Relaties met naasten (zoals ouders en partner) kunnen onder druk komen te staan
 • Vriendschappen kunnen onder druk komen te staan
 • Ruzies over het (niet) eten
 • Spanningen binnen het gezin
 • Moeten stoppen met school of werk
 • Slaapproblemen
 • Financiële problemen door het kopen van grote hoeveelheden voedsel voor eetbuien of laxeermiddelen
 • Suïcidaliteit

Lichamelijke gevolgen

 • Beperkte energie en vermoeidheid
 • Verminderde conditie
 • Lusteloosheid
 • Overgewicht of ondergewicht
 • Tekorten aan mineralen en vitamines
 • Verstoord honger- en verzadigingsgevoel
 • Ontregeling van bloedwaarden
 • Braken en/of laxeren kan leiden tot een verhoogd risico op uitdroging
 • Bij braken: kaliumtekort, mogelijk leidend tot hartritmestoornissen
 • Opgezette lichaamsdelen door vochtophopingen
 • Toename van (donsachtige) lichaamsbeharing
 • Een tekort aan oestrogeen kan leiden tot botontkalking
 • Door een tekort aan oestrogeen blijft de menstruatie bij meisjes/vrouwen uit, wat mogelijk kan leiden tot onvruchtbaarheid
 • Gebitsafwijkingen bij braken: cariës, erosies van het tandglazuur, vergroting van de speekselklieren
 • Wanneer er sprake is van ondergewicht op jonge leeftijd kunnen er groeivertragingen optreden, kan de puberteitsontwikkeling vertragen of zelfs stoppen, neemt de piekbotmassa af en kan het groeiende en zich nog ontwikkelende brein worden beïnvloed
 • Bij te weinig eten daalt de lichaamstemperatuur en kun je last krijgen van koude (blauwe) handen en voeten
 • (Langdurige) maag- en darmproblemen, zoals maagzuur, diarree, hevige buikpijn en/of verstoppingen
 • Seksuele functiestoornissen
 • Afbraak van spierweefsel
 • Lage bloeddruk, hartslag en bloedsuiker, mogelijk leidend tot duizeligheid en/of flauwvallen
 • Bij eetbuistoornissen: hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol
 • Bij eetbuistoornissen: diabetes type 2
 • Hart- en vaatziekten
 • Dof haar en/of haaruitval
 • Droge, schilferige huid

Deze lijst is niet uitputtend. Een eetstoornis kan voor iedereen andere gevolgen hebben.

Back To Top