Als lid van WEET heb je stemrecht op de Algemene Leden Vergadering (ALV) en kun je meepraten in het ledenpanel. Ook ontvang je het WEET magazine met interessante informatie, interviews en recensies.

Meld je hier aan

Kosten van het lidmaatschap

  • Standaard lidmaatschap: €25 per jaar
  • Toeslag indien geen automatisch incasso: €5 per jaar
  • Toeslag voor ontvangst magazine buiten Nederland: €15 per jaar

Het kan zijn dat het lidmaatschap wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

Bij aanmelding voor het lidmaatschap in een lopend kalenderjaar wordt de contributie per kwartaal berekend. Wanneer je het lidmaatschap wil opzeggen betaal je voor het gehele lopende kalenderjaar. Met de ledencontributies en de overige inkomstenbronnen uit subsidies financieren we het magazine, informatievoorziening, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Mocht je het jaarverslag en de jaarrekening willen inzien dan kan dat hier (LINK: over ons). Bij vragen over het lidmaatschap kun je contact opnemen via ledenadministratie@weet.info.

Wie kunnen lid worden?

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. Rechtspersonen zoals bv’s, verenigingen en stichtingen kunnen wel donateur worden, dit stellen we erg op prijs. Donateurs ontvangen ook het magazine. Het grootste verschil tussen leden en donateurs is dat alleen leden stemrecht op de ALV hebben. Omdat een patiëntenvereniging als belangrijke kerntaak belangenbehartiging heeft, is het lidmaatschap bedoeld voor mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad en voor ouders of naasten.

Back To Top