De Gezondheidsraad (GR) heeft van Paul Blokhuis de opdracht gekregen om een advies te formuleren rond preventie en vroege start van behandeling van eetstoornissen. Om tot een goed advies te komen, nodigt de GR een aantal relevante personen en organisaties uit voor een hoorzitting op 30 augustus. Ook WEET krijgt daar 5 minuten de tijd voor een presentatie. Omdat we ook hier onze achterban goed willen vertegenwoordigen (en niet alleen de mening van de bestuursleden), kun je ons via deze enquête jouw input geven.

Back To Top