Beste leden,

Het is de laatste weken wat onrustig binnen het bestuur van WEET. Wie onze social media heeft
gevolgd, weet dat er ineens veel bestuursfuncties vacant zijn. Ook werd de ALV op het laatste
moment ineens twee weken uitgesteld. Dat roept natuurlijk vragen en zorgen op en daar willen we
jullie graag meer uitleg over geven.


Zoals jullie weten heeft Marloes begin dit jaar aangekondigd per 1 juni te willen stoppen met het
voorzitterschap van WEET. Zij zou op de ALV van mei aftreden en uiterlijk tot 1 juni betrokken blijven
bij het bestuur in het kader van overdracht. Helaas bleek vlak voor de ALV dat niet alleen Marloes,
maar ook drie andere bestuursleden, Melanie, Herman en Mojca, om verschillende en
uiteenlopende redenen, moesten besluiten om het bestuur van WEET te verlaten. Dit betekende dat
zonder nieuwe aanmeldingen, alleen Casper als bestuurslid over zou blijven. Dit is geen wenselijke
situatie. Los van het feit dat Casper deze belasting nooit lang zou kunnen volhouden, moet zo’n
situatie ook volgens de statuten snel worden opgelost.

Met dit vooruitzicht is besloten we de ALV af te zeggen en deze gereserveerde tijd te gebruiken voor
spoedoverleg binnen het bestuur. Twee weken later hebben we alsnog de huidige situatie aan de
ALV kunnen voorleggen. Na een kritische en open algemene leden vergadering is met goedkeuring
van de ALV besloten dat twee bestuursleden (Melanie en Marloes) hun vertrek met 1 maand
uitstellen tot 1 juli. Ook is er een nieuw bestuurslid voorgedragen: Karlijn Hoyer. Karlijn is al 5 jaar
betrokken bij WEET als Coördinator van de WEET Hulplijn. Omdat Karlijn ook de partner is van
Casper kan zij geen statutaire functie vervullen. De ALV stemde unaniem in met de komst van Karlijn
Hoyer als algemeen bestuurslid. Daarnaast lopen er momenteel 3 sollicitaties voor het bestuur,
waaronder een mogelijke voorzitter. Waardoor we nu met enige zekerheid durven te voorspellen
dat WEET ook na 1 juli 2021 met minimaal 3 of 4 bestuursleden verder kan.

Zo is WEET op de korte termijn uit de brand, maar we zoeken nog steeds met spoed naar mensen die
het bestuur willen komen versterken.


WEET is dé Nederlandse patiëntenvereniging voor Eetstoornissen. Juist een patiëntenvereniging kan
vanuit een onafhankelijke positie actief bijdragen aan de verbetering van de zorg voor en kwaliteit
van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten. WEET biedt onafhankelijke informatie
via diverse platformen, zoals het magazine, de website, nieuwsbrieven, social media, campagnes en
drukwerk. Ook organiseert WEET lotgenotencontact door middel van de telefonische hulplijn, het
forum en bijeenkomsten. En misschien nog wel het meest belangrijk: WEET behartigt de belangen
van patiënten en hun naasten door hun meningen, adviezen en ervaringen op te halen middels
bijeenkomsten, vragenlijsten, een ledenpanel en algemene ledenvergaderingen. Om vervolgens
deze stemmen in te brengen bij de betrokken partijen in het veld, zoals het Ministerie van VWS,
zorgverzekeraars, gemeenten, behandelaren en samenwerkingspartners. WEET heeft hierbij een
kritische maar zeker ook verbindende rol.

WEET is een organisatie die (met uitzondering van de bestuursondersteuner) volledig draait op
vrijwilligers. Het verloop in bestuurders en andere vrijwilligers is daarom groter dan in andere
organisaties. Eens in de zoveel jaar komt het voor dat er te veel mensen tegelijk stoppen en ontstaan
er zorgen over de continuïteit van de vereniging. Wij geloven desondanks in het grote belang van
WEET en willen er alles aan doen om de vereniging weer op volle sterkte te krijgen. Help jij mee?
Stuur je reactie naar vrijwilligerscoördinator@weet.info

Alvast bedankt en met hartelijke groet,

Casper, Karlijn, Melanie en Marloes

Back To Top