WEET is er voor mensen die te maken hebben met eetproblemen. In de eerste plaats voor patiënten zelf, en daarnaast ook voor ouders, familie, vrienden, docenten en andere naasten.

WEET gelooft in de mogelijkheid om te herstellen van een eetstoornis wanneer er een adequate behandeling beschikbaar is. Om de behandeling te verbeteren is naar onze mening inclusie van het patiëntenperspectief nodig. Wij luisteren naar jou als ervaringsdeskundige en nemen jouw stem mee in het contact met zorgverleners, zorgverzekeraars en de politiek. Leden kunnen hun stem laten horen via het ledenpanel, enquêtes en de Algemene Ledenvergadering.

Een eerste stap naar goede zorg is goede informatievoorziening. WEET verstrekt onafhankelijke informatie over eetstoornissen en behandelmogelijkheden. Op de website, de nieuwsbrief en op social media kun je hier meer over vinden evenals in ons magazine dat je ontvangt wanneer je lid bent van WEET. Meer informatie over lid worden van WEET vind je hier.

Een eetprobleem kan een grote impact hebben op je leven, als patiënt maar ook als naaste. Het kan helpend zijn om contact te zoeken met lotgenoten. De WEET hulplijn biedt de mogelijkheid om anoniem vragen te stellen en een luisterend oor. Daarnaast organiseert WEET regelmatig themabijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is. Kijk hier voor de actuele data.

Back To Top