Het eetstoornisveld kent vele partijen met elk hun eigen expertise en werkveld. WEET beoogt een verbindende rol aan te nemen tussen deze partijen en een wegwijzer te vormen in het web van al deze verschillende partijen. Hieronder lees je meer over enkele concrete samenwerkingsverbanden.

InterEsse

InterEsse is een samenwerkingsverband van non-profit organisaties die vanuit ervaringsdeskundigheid op een laagdrempelige manier hulp bieden aan lotgenoten met eetstoornisproblematiek en hun naasten. De leden van InterEsse hebben een zeer gevarieerd aanbod voor mensen die zelf tegen een eetstoornis strijden, maar ook voor hun naasten. Wat kan het een gevoel van opluchting geven te ervaren dat je niet alleen bent, herkenning en erkenning te voelen.   

NAE

De Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) is een vereniging voor professionals die werken met mensen met een eetstoornis. Zij heeft als doel de structuur en de kwaliteit van de zorg voor patiënten met een eetstoornis te verbeteren en onderzoek en preventie te bevorderen. In het NAE-bestuur is altijd een plaats ingericht voor een bestuurslid van WEET. Op dit moment vervult Buiske Boone deze functie. Meer informatie over de NAE vind je hier.

MIND

MIND is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland en een stem geeft aan alle mensen met (beginnende) psychische klachten en hun naasten. MIND is het aanspreekpunt in Nederland voor alle vragen rond psychische gezondheid en zet zich in voor betere behandeling en ondersteuning voor meer begrip en respect in de samenleving. Als patiëntenvereniging werkt WEET intensief samen met MIND. Voor meer informatie over MIND klik hier.

Stuurgroep K-EET

Stuurgroep K-EET (landelijke ketenaanpak eetstoornissen) is eind januari 2019 opgericht en bestaat uit een aantal zorgprofessionals en experts op het terrein van eetstoornissen. De stuurgroep richt zich op het verbeteren van de zorg voor eetstoornissen bij kinderen en jongeren. In 2019 heeft WEET actief input geleverd in het proces van K-EET en ook in de toekomst zal WEET zich actief inzetten om het patiëntenperspectief bij de stuurgroep in te brengen. Hiertoe is Juliët Holtschlag onderdeel van de Raad van Advies. Deze raad komt maandelijks bij elkaar en levert gevraagd en ongevraagd advies aan de stuurgroep van K-EET. Kijk hier voor meer informatie over de werkzaamheden van K-EET.

Back To Top