WEET is de Nederlandse patiëntenvereniging voor eetstoornissen. Vanuit een onafhankelijke positie wordt actief bijgedragen aan de verbetering van de zorg voor en kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten.

WEET geeft vorm aan deze missie door:

  • Het bieden van onafhankelijke informatie via diverse platformen, zoals het magazine, de website, nieuwsbrieven, sociale media, campagnes en drukwerk;
  • Het organiseren van lotgenotencontact door middel van de telefonische hulplijn, het forum en bijeenkomsten;
  • De stem van de patiënten en hun naasten op te halen middels bijeenkomsten, vragenlijsten, een ledenpanel en algemene ledenvergaderingen. Deze stemmen brengen we in bij de betrokken partijen in het veld, zoals het Ministerie van VWS, zorgverzekeraars, gemeenten, behandelaren en samenwerkingspartners. WEET heeft hierbij een verbindende maar kritische rol.
  • We hanteren hierbij onder meer de volgende toekomstbeelden, die we hebben ontleend aan de stem van de patiënt en hun naasten:
  • Mensen met een eetstoornis en hun naasten voelen zich erkend en gehoord en als gehele persoon gezien.
  • Behandelingen van mensen met een eetstoornis zijn op maat. Iedere persoon is anders en daar wordt rekening mee gehouden in de behandeling.
  • Behandelaren hebben meer aandacht voor de persoonlijke problematiek achter de eetstoornis en voor co-morbiditeit.

Wil je meer lezen over de werkzaamheden en speerpunten van WEET? Bekijk dan eens de onderstaande documenten.

Back To Top