Voor wie is de Motivatiegroep?
Voor mensen met een (beginnende) eetstoornis die binnen Stichting JIJ of elders op een wachtlijst staan en de tijd willen overbruggen. Doel van deze groep is om samen met groepsgenoten en begeleiders open en zonder schaamte te leren praten over het (eet-)probleem. Er worden opdrachten aangeboden om de motivatie vast te houden en/of te verhogen ter voorbereiding op begeleiding in de reguliere groepen binnen c.q. behandeling bij een kliniek of therapeut buiten Stichting JIJ. Tevens biedt deze groep opvang van onze huidige cliënten tijdens de vakantieperiode.

Werking van de Motivatiegroep
De motivatiegroep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige begeleiders en eventueel 1 aspirant. Groepsbijeenkomsten vinden 1x in de 14 dagen plaats. Het gaat om een open groep, waar in- en uitstroom mogelijk is. Het maximum aantal deelnemers is 5, waarbij dit aantal afhankelijk is van doorstroom naar een andere vorm van ondersteuning binnen of buiten Stichting JIJ.

Inschrijven voor de Motivatiegroep?

  • Door wie: de groep wordt begeleid door 2 ervaringsdeskundige begeleiders.
  • Voor wie: om deel te kunnen nemen hanteren we een leeftijd vanaf 18 jaar.
  • Duur: het gehele jaar. Tussentijds instromen is mogelijk (bij beschikbaarheid)).
  • Frequentie: 1 keer per 14 dagen van 19.30 uur tot 21.00 uur.
  • Kosten: er geldt voor zowel leden als niet-leden van het JIJ-huis een eigen bijdrage van: 6 bijeenkomsten x € 5,– = € 30,– (verlenging is mogelijk op aanvraag / in overleg) 3 bijeenkomsten x € 5,– = € 15,– (verlenging is mogelijk op aanvraag / in overleg)
  • Mocht je niet in staat zijn de eigen bijdrage te betalen, schroom dan niet contact op te nemen. Dan kijken we wat we voor je kunnen betekenen en of je in aanmerking komt voor een betalingsregeling.
  • Bij interesse meld je aan via mail naar info@stichting-jij.nl voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Ervaringsverhalen
‘Het is fijn begeleid te worden door mensen die weten waar ze het over hebben’
‘Iedereen liet elkaar in zijn/haar waarde’
‘Ik voelde me veilig in de groep’
‘Door de groep heb ik mijn bloedwaardes durven te laten meten bij de huisarts’

Voor meer informatie over Stichting JIJ en de motivatiegroep klik hier.

Back To Top