Oproep: Mijn naam is Mariëtte Baanders, psycholoog gepromoveerd op emotieregulatie, publiciste, trainer/coach en ervaringsdeskundige, als anorexiapatiënt (bij Diabetes Mellitus Type I) in mijn jonge jaren en als ouder van een dochter met anorexia nervosa die zij inmiddels (na ruim zes jaar) redelijk meester is.

Op dit moment bereid ik me voor op de samenstelling en publicatie (bij Boom uitgevers Amsterdam) van een interviewbundel, met de bedoeling ouders die te maken krijgen met een eetstoornis bij hun kind, steun, houvast en herkenning te bieden.

De meeste ouders weten niet wat hen overkomt wanneer hun kind niet of nauwelijks meer wil eten en steeds verder afvalt tot op een gevaarlijk laag gewicht. Velen zitten met hun handen in het haar: wat gebeurt hier in vredesnaam, wat moet ik doen als ouder, hoe ga ik hier zelf het beste mee om, wat zijn de ervaringen van andere ouders die te maken hebben gekregen met deze problematiek bij een van hun kinderen? Om deze ouders tot steun te zijn, ben ik op zoek naar ouders van jongeren met een eetstoornis die inmiddels (zo goed als) onder de knie is.

Of meer specifiek voor deze interviewbundel ben ik op zoek naar ouders die bereid zijn hun verhaal te delen over hun ervaringen en belevenissen tijdens het verloop van de ziekte, tot steun van ‘jonge’ eetstoornis-ouders. Iedere ouder heeft zo zijn of haar eigen ervaringen met hun zieke zoon of dochter en zijn of haar eigen emoties in de verschillende fases van het ziekteproces, terwijl alle ouders in de grond een vergelijkbaar proces doormaken. Ieder verhaal dat houvast kan geven bij een beginnende eetstoornis is waardevol voor ouders die niet begrijpen wat er gebeurt of hoe zij zich het beste kunnen inzetten voor hun zoon of dochter.

De teneur van de bundel zal wat mij betreft zijn dat het een ongelooflijk zwaar en langdurig proces is voor zowel het kind als beide ouders (en andere gezinsleden), dat het een ernstige stoornis is, maar dat het met 95% van de patiënten nog altijd goed afloopt en dus ook goed kan aflopen.

Ik doe dit project in samenwerking met kinderarts Annemarie van Bellegem en in de lijn van het binnenkort te verschijnen boek van Dr. Greta Noordenbos, universitair docent bij de sectie Klinische Psychologie van de universiteit van Leiden, In de greep van een eetstoornis.

Wie ervoor voelt zijn ervaringen en belevenissen in een open interview met mij te delen voor de interviewbundel die ik op het oog heb, of wie nog vragen heeft over dit project, kan het beste contact met mij opnemen via mijn email-adres: mariette.baanders@gmail.com. Veel dank alvast uit naam van alle jonge eetstoornis-ouders in de nabije of verdere toekomst!

Back To Top