MIND en vele andere bij de jeugdzorg betrokken partijen vinden de door de nieuwe regering geplande bezuinigingen op de jeugdzorg onacceptabel. Met een petitie hoopt MIND deze bezuinigingsplannen te stoppen.

In plaats van bezuinigen is investeren in de jeugdzorg broodnodig. Cijfers over hoge druk op de jeugdzorg door ernstige eetstoornissen en suïcidaliteit spreken voor zich. Lange wachtlijsten vergroten de ernst en de complexiteit van psychische problemen en veroorzaken veel persoonlijk leed. Leed dat voorkomen kan worden door betere en sneller toegankelijke zorg.

Ook WEET staat als lid van het platform MIND achter deze actie. Hoe meer mensen de petitie tekenen, hoe groter de druk op de politiek om de bezuinigingsplannen in te trekken.

Back To Top