Op 28 juni werd de nationale netwerkdag van K-EET georganiseerd. Buiske en Juliët waren hier vanuit WEET bij aanwezig. De dag stond in het teken van het laten zien wat K-EET doet en bereikt heeft en het bieden van de gelegenheid tot ontmoeten en netwerken onder professionals. In totaal waren er 200 professionals aanwezig, waaronder psychiaters, psychologen, POH-ers, verpleegkundigen, jeugdartsen, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers. Het was een afwisselende dag, waar we merkten dat WEET een belangrijke bijdrage kon leveren door het perspectief van patiënten en naasten in te brengen. Daarnaast hebben we waardevolle nieuwe contacten kunnen leggen, waarmee we hopelijk in de toekomst meer in kunnen gaan zetten op samenwerking en verbinding.

Ook de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, was kort aanwezig tijdens de K-EET netwerkdag. Juliët was uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan over de knelpunten in de eetstoorniszorg en wat er nodig is deze op te lossen. Naast WEET, waren ook een kinderarts, twee psychologen, een onderzoeker en een kinderarts aanwezig bij dit gesprek. De staatssecretaris was erg geïnteresseerd en luisterde goed naar onze verhalen en ervaringen. Punten die werden besproken waren de decentralisatie van de jeugdzorg en gemeentelijke verschillen, kennis van eetstoornissen in de eerste lijn (huisarts, diëtist en POH), financiering van diëtetiek en ervaringsdeskundige hulp (waaronder inloophuizen), onderzoek en verzameling van data, behandelingsverlegenheid bij professionals niet gespecialiseerd in eetstoornissen en aandacht voor het volledige spectrum aan eetstoornissen. Hopelijk gaan we aspecten terug zien in toekomstig beleid, als patiëntenvereniging zullen we dit kritisch blijven volgen.

Back To Top