Op 29 juni hebben we gesproken met de Beleidsdirectie Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Insteek was o.a. dat WEET van mening is dat er veel meer bereikt kan worden op het gebied van wachttijdoverbrugging, ook op relatief korte termijn en dat we daar goede ideeën voor hebben. We denken dan aan het inzetten van ervaringsdeskundigen, maar ook aan het inzetten van hulpverleners die niet zozeer gespecialiseerd zijn in eetstoornissen, maar in de wachttijd wel hulp kunnen bieden. Idealiter werken ervaringsdeskundigen en hulpverleners hierbij samen, zodat zij elkaar kunnen versterken en van elkaar leren.

Een volgende stap is om het idee te pitchen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Verder hebben we toezegging gekregen dat we in het najaar bij de volgende ‘leertafel eetstoornissen’ van VWS aan mogen schuiven. We doen dit graag samen met een zelf samengestelde groep personen die vanuit andere invalshoeken naar de problematiek en mogelijke interventies kijken dan het beroepsveld dat nu aan tafel zit. In de komende tijd gaan we deze groep samenstellen.

Back To Top