Lange wachttijden vormen al lange tijd een groot probleem binnen de Nederlandse ggz. De wachttijden voor veel psychische aandoeningen overschrijden de wettelijke bepaalde maximaal aanvaardbare wachttijden ruim. De coronacrisis heeft hier nog eens een versterkende invloed op gehad. Eetstoornissen behoren tot de vier diagnosegroepen met de langste wachttijd. Gemiddeld wachten eetstoornispatiënten na verwijzing van de huisarts 18 weken op behandeling. Dit is zorgwekkend, omdat uit onderzoek blijkt dat patiënten gedurende deze periode verder achteruitgaan, wat vaak leidt tot een ernstiger en langduriger beloop. Over het algemeen blijkt dat hoe eerder de eetstoornis wordt behandeld, hoe groter de kans op positieve uitkomsten.   

Vandaar dat we vanuit WEET momenteel in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoeken op welke manier patiënten en hun naasten tijdens de wachttijd kunnen worden ondersteund, zodat verergering van de problematiek in deze periode kan worden voorkomen. Dit noemen wij wachttijdoverbrugging.  

Middels deze vragenlijst proberen wij te achterhalen wat de behoeften van patiënten, naasten en professionals op dit gebied zijn en proberen we in kaart te brengen welke vormen van hulp mensen tijdens deze periode al gebruiken en hoe deze worden ervaren.   

Het invullen van de vragenlijst zal zo’n 5 à 10 minuten van uw tijd vragen. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Wij vragen u de vragenlijst alleen in te vullen wanneer u ervaring heeft met wachttijden. Bij eventuele vragen kunt u mailen naar: vrijwilligerscoordinator@weet.info.   

Alvast bedankt voor uw tijd!

Back To Top